Vystúpenia 2011

01.01.2011 00:00

Počiatky skúšobných hraní v podniku ALIS Kafíčko

Kontakt

Rebriňák Róbert Brunegraf: 0908 766 604
Jozef Šimon: 0905 793 686
Jozef Herda: 0908 797 720
skupina.rebrinak@gmail.com